I Love Kitchen ZYLISS 調味汁攪拌器 #DKBE970001Z 可以有效地混合瓶中的成分,產品設計防止溢出,並允許加入酸性物質 通過推孔可以有效地結合油和醋 無溢出噴嘴,方便倒出醬汁 瓶上印刷了英制和公制的測量水平 按按鈕可以防止空氣進入以保持新鮮 Product #: ilovekitchen-ZYLISS 調味汁攪拌器 #DKBE970001Z Regular price: $HKD$249.0 Available from: I Love KitchenIn stock
ilovekitchenI Love Kitchen